Ny frisk 2017

Vi går nå inn i det siste året av dette store restaureringsprosjektet. I løpet av året vil vi ha et fungerende og bruksklart fartøy.  Riksantikvaren har nå i mars bevilget den siste skjerven for å få fartøyet ferdig etter 11 års restaurering. Nordnorsk Fartøyvernsenter har ingått en avtale med en nyopprettet forening som har som formål og drifte og vedlikeholde fartøyet. Så langt i vinter har det vært arbeidet med ferdigstillelse av aluminiumsoverbygget, tekniske innstallasjoner og rigg. Vi har også hatt prøvestart på Normo-motoren, og i Oslo jobber modellsnekkeren med støpemodell til ny lydpotte. Desverre har ingen norske støperier ønsket å påta seg denne jobben, så nå må vi lete utenlands.

Snart kan den gamle Fuglø-vimpelen igjen vaia fra den opprinnelige tremasta fra jakteriggen.

Å få lukket igjen akterskipet rundt casingen og bygge opp galgedekket har vært en av vinterens oppgaver. Mye av det gamle demonterte overbygget er oppmontert. Her jobber Kazic med en del av skottet med inngangen.

Jim og Kazic har stått for brorparten av arbeidet.

Her er fronten montert. Bare noen sveisesømmer og overflatebehandling gjenstår. Babord side er av treverk.

Lysventilene er kommet på plass.

Disse er også gjenbruk. Utførelse i aluminium som sveises fast.

Det var nødvendig å produsere ny dør til maskinnedgangen.

Arild og Peder har stått for produksjon av rigg-komponenter.

Dette er stativ for bomsving og gaiere til lastebommen. Tilpassning gjøres ombord før overflatebehandling.

Stativene sveises i u-jern boltet i rekkestøttene.

Sverre står for overflatebehandling av rigg-komponeneter.

Klar til montering.

Ferdig montert.

Røropplegg og kobling for lavtrykkshydraulikken til vinsjen er kommet på plass.

De gamle maskinromsdørkene krevde litt omarbeiding for tilpassning rundt Normo-motoren.

Generator med reimdrift på svinghjulet.

Batterier og øvrig elektrisk innstallasjon begynner å falle på plass.

Alt teknisk for å kunne foreta prøvestart er nå montert. Den gamle sprukne lydpotta er montert med by-pass på kjølinga, slik at motoren kan gå i korte perioder.

Arbeidet med støpemodell til ny lydpotte kan følges på egen blogg.

Hendlene til motoren er kommet på plass i styrhuset.

Lasterommet benyttes som verksted.

Aluminiumsdelen av maskinromsskottet er montert.

Og på dekk er den gamle dekkspumpa montert.
Akterskipet tar form

Det arbeides på spreng ombord i Fuglø. Vi har engasjert en ekstra mekaniker ut året og bidrar i så måte med sysselsettingseffekt slik årets ekstrapott til fartøyvernet forutsatte. Hovedsakelig er det mekanisk og el-arbeider som utføres nå.

Hekken er nå så og si lukket. Det mangler et skott ut mot dekket på styrbord. Det meste av rekkverket er kommet på plass.

Platedekket har fått sin form.

Det er viktig å isolere aluminiumen fra stålet.

De innvendige alu-komponenter og skott er kommet på plass.

Her mangler framskott og dør i aluminium samt leideren opp til galgedekket.

Rekka med fot for davider er montert.

Kazic har rettet den gamle alufronten som hadde slått seg under brannen i 2001.

Noe trearbeid blir det også. På babord side var det fortsatt kledning av treverk. Jay og vår nye mann Dan lemper ferdigmalte glattpaneler ombord.

Spikerslag er klargjort mellom rekka og galgedekket.

Så var det nesten tett på babord. De nye vinduene er også montert i casingen.

Tidligere eier Norman Nilsen kalte denne delen av det innelukkede akterskipet for "egnerhuset".

Skottet på babord side var også av tre, og siste rest av utseende fra 50-tall utgaven med trestyrhus.

Fuglø trolig 1980, før siste ombygging.

Slik blir 1991-utgaven.

Listjern ved klyssene er kommet på plass.

Peder monterer lanterner og andre el-komponenter rund baut.

I maskinrommet blir tidligere lappverk av flere generasjoner innstallasjoner nå erstattet av et helhetlig anlegg.

Stein-Even har tatt seg av motorarbeidet. Her ser vi en av to startluft-flasker som er montert. Disse flaskene er noe større enn de opprinnelige. Det har gjort montering og plassering noe plundrete. Det vil ikke bli 100% i forhold til opprinnelig plassering.

Eksosrøret monteres. Vi venter på at modellsnekkeren skal få produsert ny støpemal for lydpotta. Den gamle har sprekker, men vi har montert den midlertidig med en improvisert kjøling. Dermed skal vi kunne få start etterhvert.

Gjennom rorhuset.

Feridg montert over tak. Her trengs visst en grundig slåtte.

Listjern er montert på rekka.

Klargjøring av masta og produksjon av rørstag er kommet igang. I følge Normann er dette en nedkortet versjon av den opprinnelige jaktemasta fra 1877.

Komponenter ligger klar for montering.

Også hjelpemotoren er overhalt og klar for montering.

Vi gjenopptar arbeidet

Fugløprosjektet har ligget brakk siden februar 2015 da vi ikke klarte å skaffe midler til videre arbeid. Nå har vi nylig fått et tilsagn som skal være tilstrekkelig for å gjøre fartøyet ferdig utvendig og gangbart. Så får innredninger vente. Arbeidene som skal utføres er det i hovedsak den mekaniske avdelinga som står for. Det dreier seg om ferdigstillelse av overbygg og galgedekk, tekniske innstallasjoner, montasjer, rigg og motorarbeid. På motoren mangler lydpotte, som vi må få modellmaker til å utføre støpemodell av, for nyproduksjon. Her tenker vi å følge prosessen tett fra modell til ferdig montert potte med håndverksdokumentasjon.

Arbeidet med å bygge inn akterskipet er godt igang.

Det er Jim som har fått ansvaret for aluminiumsarbeidet.

Slik var aktre delen av galgedekket med nedgang til akterdekk.

På babord side var daviter til lettbåt plassert.

Her er tidligere eier Norman Nilsen til venstre, på besøk rett før oppstart av prosjektet i 2006. Norman er en god kilde å ty til når detaljer skal på plass. Daværende daglig leder Ronny Grindstein i midten, var vert for besøket.

Demonteringsarbeid høsten 2006

Nå er platedekket kommet på plass.

Det begynner å lukke seg rundt akterskipet.

Deler av konstruksjonene som ble demontert kan benyttes om igjen. Her er det et skap inntil baderomsskottet som skal tilpasses.

Kazic tilpasser platene.